top of page
  • הפעילות לבוגרי סדנת דרך

  • עלות השתתפות 30 ש"ח.

  • יש לאשר הגעה מראש אצל המנחים.

  • במקרה ויש סגר המפגש יתקיים בזום.

בתי דרך

2021

הופכים את דרך לבית.

bottom of page