top of page
WhatsApp Image 2020-03-17 at 02.39.27.jp

הרצאות
לקהל הרחב

ניתן להזמין הרצאות בנושאים העוסקים בנפש ובעבודה פנימית.
תהיה גם אפשרות להרצאה סדנאית עם תרגולים בסיסיים כמו דמיון מודרך ועבודה עם מוזיקה וכדומה. 

Anchor 1
bottom of page